شبکه گسترده پرداخت الکترونیک
فاکتور خریدار  
شرح کالا مبلغ (ریال)
فایل فکتوری
شش ماهه پرمیم
5,069,000
 
جمع کل 5,069,000 ریال
شبکه رسانه مهر
پرداخت فاکتور با پیمنت یار
نام و نام خانوادگی*:
پست الکترونیکی*:
شماره تماس*:
درگاه پرداخت*:
از طریق درگاه بانک بانک ملت و سامان می توانید با کلیه کارت های عضو شتاب پرداخت آنلاین را انجام دهید
 
پرداخت فاکتور با پیمنت یار - تایید اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
شماره تماس:
درگاه پرداخت:
  توجه: کلیه اطلاعات به پست الکترونیکی شما ارسال می گردد، در صورتی که پست الکترونیکی خود را اشتباه وارد کنید مسئولیتی بر عهده ما نمی باشد.
 
آدرس اینترنتی: http://mehrmedia.net/
شماره (ها)ی پشتیبانی: +98-21-88896035